جهت تبدیل تاریخ شمسی به Timestamp، تاریخ را در کادر زیر وارد نمائید:

1498256361
دریافت Extension گوگل کروم